Въпроси и отговори

Защо да събирам разделно?

Така намаляваме отпадъците, които отиват на депото, намаляваме замърсяването на околната среда – по-чист въздух, вода и почви. Така например един тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от отсичане.
Голяма част от отпадъците представляват ресурс за редица производства.

Какви са фракциите?

В Община Бургас функционира система за разделно събиране с фракции от пластмаса и метал, стъкло и хартия. Те могат да бъдат изхвърляни както в цветните контейнери за разделно събиране, така и предавани в мобилните центрове.
В мобилните центрове можете също да предадете излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, батерии, използвана мазнина от пържене. Стари дрехи и обувки можете да изхвърлите в предназначените за целта контейнери, намиращи се до мобилните центрове.

Къде са най-близките до моя адрес контейнери за разделно събиране?

Можете да проверите на картата тук, където е отразено и местоположението на мобилните центрове.

Къде мога да изхвърля употребени батерии?

В мобилните центрове и в магазините в които се продават. Местоположението на най-близки мобилен център до Вас можете да откриете тук.

Къде мога да изхвърля стари дрехи и обувки?

В специализираните контейнери, намиращи се до мобилните центрове. Местоположението на най-близкия до Вас мобилен център можете да откриете тук.

Как да заявя извозване на мебели, които не желая да ползвам?

Можете да направите заявка по телефон или посредством попълване на онлайн форма тук.

Има ли санкции за изхвърляне в контейнерите за битови отпадъци на отпадъци, подходящи за рециклиране?

Да, гражданин, който изхвърля отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци, подлежи на парична санкция от 300 до 1000 лева. Същата санкция може да бъде наложена за изхвърляне на смесени битови отпадъци в контейнерите за разделно събиране.

Какви отпадъци мога да изхвърлям в цветните контейнери?

В сините контейнери се изхвърлят единствено хартиени отпадъци, като: хартия и картон, вестници, списания, празни кутии от сокове и мляко, кашони, картон, хартиени торбички. Не изхвърляйте в тях замърсени хартиени отпадъци, като: употребявани салфетки, омазнени хартия и картон, хартия и картон с пластмасово или друго подобно покритие, както и всякакви други нехартиени отпадъци.

В жълтите контейнери се изхвърлят само пластмасови и метални отпадъци, като: пластмасови бутилки от вода, безалкохолно, олио и бира; кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко; туби и шишета от козметика и санитарни продукти; пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/; метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии; капачки от буркани и бутилки; найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио. Не изхвърляйте пластмасови опаковки от лекарства, туби от машинни масла и други опасни вещества, домакински електроуреди, авточасти, както и всякакви отпадъци, които не са пластмасови или метални.

В зелените контейнери се изхвърлят само стъклени отпадъци от опаковки, като: бутилки (всякакъв вид и цвят), стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти, буркани от всякакви храни. Не изхвърляйте порцелан и съдове от огнеупорно стъкло, стъклени електрически крушки и луминесцентни лампи, автомобилни стъкла и стъкла от прозорци и огледала.

Къде отиват събраните отпадъци?

Отпадъците от цветните контейнери, в които се изхвърлят хартия, пластмаса, стъкло и метал, се събират и сортират от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак“ на техни площадки, след което се транспортират за рециклиране. Зелените отпадъци (трева, клони, храсти, листа и др. растителни отпадъци), както и се събират разделно и се насочват към компостиращата инсталация, която се намира на площадка на Регионалното депо за неопасни отпадъци от където се получава като краен продукт компост.

Част от тях ще бъдат оползотворени в изграждащата се в момента анаеробна инсталация, при което от зелените отпадъци чрез когенерация ще се добива топлинна и електрическа енергия и отново ще бъде получен компост.

Хранителните и кухненски отпадъци – плодове и зеленчуци и др. се събират в кафяви контейнери или кофи и и се насочват към компостиращата инсталация, която се намира на площадка на Регионалното депо за неопасни отпадъци от където се получава като краен продукт компост.

След изграждане на анаеробната инсталация в Бургас, ще бъдат поставени кафяви кофи за разделно събиране на биоразградими отпадъци и те ще се събират, извозват и третират в инсталацията, при което чрез когенерация отделеният метан (CH4) ще се превръща в топлинна и електрическа енергия и отново ще бъде получен компост.

Къде отиват смесените битови отпадъци?

Те се събират и транспортират до Регионално депо „Братово“ и след сепарация, при която се отделят полезните фракции се депонират.

Какво представляват опасните отпадъци и къде мога да ги изхвърля?

Опасни отпадъци от домакинствата – тяхното разнообразие е описано в секция „Видове отпадъци“. По-голямата част от тях се приемат в центровете за разделно събиране на отпадъци, които можете да видите тук.

Мога ли да изхвърля стара мазнина от пържене и къде?

Пържилна мазнина може да предавате в центровете за разделно събиране на отпадъци, които можете да видите тук.

Къде мога да изхвърля стари дрехи?

Дрехи и текстил можете да изхвърлите в контейнери, разположени до центровете за разделно събиране на отпадъци, които можете да видите тук.

Ремонт в къщи – строителни отпадъци – редът за безвъзмездно предаване на строителни отпадъци, образувани в домакинството от ремонтни дейности може да намерите на следния линк:
https://burgas.bg/bg/red-za-tretirane-na-stroitelni-i-edrogabaritni-otpadatsi-sled-izvarsheni-remontni-deynosti-v-domovete

За допълнителна информация относно видовете отпадъци и местата за тяхното изхвърляне можете да се обърнете към дирекция “Околна среда” - https://www.burgas.bg/bg/okolna-sreda

Извозване на стари мебели

Чрез попълване на формата може да заявите безплатно извозване на стари мебели.

към формата