Петиция

Столична община, Община Пловдив, Община Варна и Община Бургас се обединиха чрез подписването на Декларацията за сътрудничество от 31.05.2021г. за партньорство в областта на опазване на околната среда.

На проведената Кръгла маса „Бургас без пластмаса“ на 22.07.2022г. на тема: Подходи и механизми за намаляване и преустановяване използването на пластмаса за еднократна употреба в Бургас, партньорите взеха решение да изпратят до отговорните институции и широката общественост своите виждания за действия по отношение управлението на отпадъците. Предложените мерки са в резултата на дългогодишно прилагане на опит и практики и задълбочена оценка на ситуацията в България и съотносимостта й с поставените цели в Закона за управление на отпадъците.

  Вижте петицията
 
 

Подкрепили петицията: 15

Извозване на стари мебели

Чрез попълване на формата може да заявите безплатно извозване на стари мебели.

към формата