Син етикет

ГРАФИЧЕН ЗНАК „СИН ЕТИКЕТ“

 • Знак за отличаване на заведения за хранене и развлечения: не предлагащи пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ):
  • Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене);
  • Чинии, купи и тарелки;
  • Съдове за храна - кутии, със или без капак, използвани за съхранение и транспортиране на храна до дома;
  • Чаши за напитки, включително капаци и капачки за тях;
  • Сламки;
  • Бъркалки за напитки;
  • Напитки в пластмасови бутилки;
  • Тънки пластмасови торбички при поръчки за дома.
 • Популяризиране на „зелените“ заведения: GoToBurgas (https://www.gotoburgas.com/) и събития по проекта.
 • Повишен имидж на града и региона.

КАК ДА УЧАСТВАМ В КАМПАНИЯТА „СИН ЕТИКЕТ“ И ДА БЪДА „ЗЕЛЕНО“ ЗАВЕДЕНИЕ

 • Предлагаме еднократни опаковки, подлежащи на разграждане и компостиране:
  • Чаши за топли напитки;
  • Чинии, купи и тарелки;
  • Контейнери за транспортиране за храна за дома;
  • Прибори за хранене – вилици, лъжици и ножове;
  • Сламки;
  • Бъркалки;
 • Водата, която предлагаме е единствено в стъклени бутилки;
 • Не можете да закупите от нас напитки в пластмасови бутилки;
 • Не използваме пластмасови торбички при поръчки за дома;
 • Допълнителни критерии (при желание):
  • Предлагаме храна и напитки в съд на клиента;
  • Всеки клиент може да закупи на място съдове за многократна употреба.

Проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“

 • Процедура: BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“.
 • Финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. /ПМДР/.
 • Бюджет на проекта: 375 785.97лв. БФП
 • Продължителност: 24 месеца.
 • Партньори по проекта: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Екологичното лого „Син етикет“ ще бъде предоставено след проверка на място в заведението, след получаване на заявка от страна на съответното заведение, че е въвело мерки и отговаря на посочените по-горе критерии

Заявка

Извозване на стари мебели

Чрез попълване на формата може да заявите безплатно извозване на стари мебели.

към формата